شانسِ تو امتحان کن!

با ثبت نام در مدار مشتری از یک فرصت برای چرخاندن گردونه شانس برخوردار شوید.
بین ۱۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان شارژ نقدی کیف پول 

پس ثبت نام کن و شانستو امتحان کن

[avans-spin-wheel id=5859]